Vereniging Zen Shiatsu

Doel vereniging

De vereniging Zen Shiatsu bestaat sinds 1997. De vereniging Zen Shiatsu is een studievereniging. Zij ondersteunt en vergroot de professionaliteit van haar leden. Dit realiseert de vereniging door het bieden van regelmatige nascholing en intervisie en themabijeenkomsten.

De vereniging Zen Shiatsu draagt haar kennis over en de bekendheid van Zen Shiatsu uit.

Daarnaast werkt de vereniging Zen Shiatsu samen met andere organisaties aan de erkenning van Zen Shiatsu als geneeswijze, aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.

Organisatie

Het bestuur van de Vereniging Zen Shiatsu bestaat uit drie leden:

  • Voorzitter: Joyce Vlaarkamp
  • Penningmeester: Marcel Korthof
  • Secretaris: Ceciel Bik

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene ledenvergadering. Alle leden hebben zitting in de Algemene ledenvergadering. De ledenvergadering is verantwoordelijk voor de besluitvorming. Naast het bestuur zijn (tijdelijke) werkgroepen actief om het bestuur te ondersteunen en te adviseren over gewenste ontwikkelingen.

Werkgroepen:

  • Intervisie
  • PR en Promotie
  • Nascholing

Kwaliteit

Een Zen Shiatsutherapeut die aangesloten is bij de Vereniging Zen Shiatsu staat garant voor de belangrijkste kwaliteitswaarborgen. Het gaat hier om de gevolgde opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid) en patiƫntencontact. Daarnaast zijn veel leden aangesloten bij een andere beroepsvereniging zoals de ZHONG of de VBAG.

Statuten

De vereniging Zen Shiatsu kent statuten en een huishoudelijk regelement. In de Statuten kun je de doelstellingen en visie van de vereniging na lezen. Bekijk hier de statuten van de Zen Shiatsu vereniging. (PDF document)

Het huishoudelijk reglement bevat de huisregels van de vereniging Zen Shiatsu.

Klachten

Stel je hebt een klacht over een Zen Shiatsutherapeut. Je klacht kun je sturen naar het secretariaat van de vereniging. De klacht wordt behandeld door het bestuur volgens het klachtenreglement van de vereniging.

De meeste leden van de Vereniging Zen Shiatsu zijn tevens lid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) of de ZHONG (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde). Deze leden zijn ook lid van de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). De therapeut is daardoor onderworpen aan het TCZ-tuchtrecht.